Не принуждаваме кучето да прави която и да е команда насила. Използването на физическа сила или настоятелен тон само ще навреди и ще забави прогреса му.

1

Не бързаме да учим командата. Първо насочваме кучето само с примамка и маркираме успеха с Браво. Едва след усвояване на поведението с жест, добавяме вербален сигнал (команда).

3
5

Ако кучето не успее да направи поведението от първия път, използваме примамка, играчка или жест, за да го насочим по-добре.

2

Стараем се да учим и упражняваме поведения с кучето поне по 15 минути всеки ден. За оптимални резултати отделяме около 30 минути, разпределени из деня.

Задаваме сигнала веднъж. Например, не казваме „Седни, седни, седни“ докато кучето не седне. Това рискува да го научи, че думата е – „Седни, седни, седни“ наместо просто „Седни“.

4
1

Не принуждаваме кучето да прави която и да е команда насила. Използването на физическа сила или настоятелен тон само ще навреди и ще забави прогреса му.

2

Стараем се да учим и упражняваме поведения с кучето поне по 15 минути всеки ден. За оптимални резултати отделяме около 30 минути, разпределени из деня.

3

Не бързаме да учим командата. Първо насочваме кучето само с примамка и маркираме успеха с Браво. Едва след усвояване на поведението с жест, добавяме вербален сигнал (команда).

4

Задаваме сигнала веднъж. Например, не казваме „Седни, седни, седни“ докато кучето не седне. Това рискува да го научи, че думата е – „Седни, седни, седни“ наместо просто „Седни“.

5

Ако кучето не успее да направи поведението от първия път, използваме примамка, играчка или жест, за да го насочим по-добре.

1

Не принуждаваме кучето да прави която и да е команда насила. Използването на физическа сила или настоятелен тон само ще навреди и ще забави прогреса му.

2

Стараем се да учим и упражняваме поведения с кучето поне по 15 минути всеки ден. За оптимални резултати отделяме около 30 минути, разпределени из деня.

3

Не бързаме да учим командата. Първо насочваме кучето само с примамка и маркираме успеха с Браво. Едва след усвояване на поведението с жест, добавяме вербален сигнал (команда).

4

Задаваме сигнала веднъж. Например, не казваме „Седни, седни, седни“ докато кучето не седне. Това рискува да го научи, че думата е – „Седни, седни, седни“ наместо просто „Седни“.

5

Ако кучето не успее да направи поведението от първия път, използваме примамка, играчка или жест, за да го насочим по-добре.

1

Не принуждаваме кучето да прави която и да е команда насила. Използването на физическа сила или настоятелен тон само ще навреди и ще забави прогреса му.

2

Стараем се да учим и упражняваме поведения с кучето поне по 15 минути всеки ден. За оптимални резултати отделяме около 30 минути, разпределени из деня.

3

Не бързаме да учим командата. Първо насочваме кучето само с примамка и маркираме успеха с Браво. Едва след усвояване на поведението с жест, добавяме вербален сигнал (команда).

4

Задаваме сигнала веднъж. Например, не казваме „Седни, седни, седни“ докато кучето не седне. Това рискува да го научи, че думата е – „Седни, седни, седни“ наместо просто „Седни“.

5

Ако кучето не успее да направи поведението от първия път, използваме примамка, играчка или жест, за да го насочим по-добре.

Ако сте нови в този тип обучение, кликер ще ви бъде от полза и ще ускори прогреса ви. Допълнителна информация за това какво е кликер, защо е полезен и как се ползва…

Обучение

СТАРТОВИ ИГРИ

Изграждаме добра основа в обучението на кучето чрез Ориентация и други игри.

ХИГИЕННИ НАВИЦИ

Обучението на хигиенни навици не става за една вечер. Постоянството дава трайни резултати.

ПРИУЧАВАНЕ КЪМ КЛЕТКА

Изключително полезен инструмент за изграждане на хигиенни и добри къщни навици.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕ

Повечето кучета не се раждат с умението автоматично да се успокояват след превъзбуда. Нужно е ние да ги научим.

СЛЕДВАНЕ НА ПРИМАМКА

Упражненията с примамка стоят в основата на почти всяко умение, което ще покрием.

ЕЛА

Да идва надеждно на сигнал е съществено и потенциално животоспасяващо умение за кучето.

ОСТАВИ И ПОГЛЕДНИ МЕ

Комбинация от две изключително полезни умения, с които учим кучето на концепцията да се отделя от дразнители.

СТОЙ

Да развием търпението и самоконтрола е ключово за добре обучено куче и ни помага в много ситуации вкъщи и навън.

ДОНЕСИ И ПУСНИ

Структурираните игри помагат за умственото развитие и ефикасно изразходват енергия.

ХОДЕНЕ НА ПОВОД

Едно от най-трудните умения за усвояване от кучетата ни – да ходят в нормално темпо на повод.

ВИДОВЕ НАГРАДИ

Ще научим как да разреждаме лакомствата и как да заменим храната с други награди.

ПОНОСИМОСТ КЪМ ДОПИР

Дали погалване, слагане на каишка или груминг, не всяко куче обича контакта. За щастие, има какво да направим по въпроса.

Справяне с нежелани поведения

ИГРОВО ХАПАНЕ

Кучетата хапят с цел да комуникират, да играят или защото им поникват зъбите.

УНИЩОЖИТЕЛНИ ПОВЕДЕНИЯ

Какво правим, когато кучето гризе и унищожава различни мебели и предмети в дома ни?

СКАЧАНЕ ПО ХОРА

Главните причини за скачане са превъзбуда и желание да „говорят“ с нас лице в лице.

НЕЖЕЛАНО ЛАЕНЕ

Лаенето също цели комуникация. Често тази форма на „диалог“ не се понася добре от околните.

Виж част от тренировките

Разгледай YouTube канала на DoggoFriends и виж доказани резултати след част от тренировките.