Донеси и Пусни

Ученето на добро Дръж, Донеси и Пусни (Апорт) е изключително полезен инструмент.

Може да служи за мотиватор, така че лесно да фокусираме кучето в нас покрай дразнители, за награда – гонене на топка или дърпане на въже.

Най-вече, помага за бързо и ефикасно изразходване физическата енергия на кучето.

В случая започваме отзад-напред. Преди да научим кучето ни да гони и носи играчка или предмет, първо е важно да го научим да пуска.

Както с всичко останало, добре е да започнем ученето на тези нови умения вътре вкъщи и чак тогава да минем към двора или парка, където тренировъчният повод (дълъг 10-15 метра) ще ни бъде в огромна полза. След като кучето научи правилата на игра с въже и „Донеси“ и „Пусни“, продължаваме да ги упражняваме по около 10 минути, всеки ден, в удобни моменти вкъщи или по време на разходка.

За да постигнем успех, в ученето на тези умения, ползваме два естествени мотиватора/поощрителя, които важат за повечето кучета:

Какво точно означава "Донеси" и "Пусни"?

  • Хвърляме играчка.
  • Кучето тича устремено към нея.
  • Хваща я, след което устремено се връща обратно при нас.
  • Пуска играчката и чака да наградим, като я хвърлим отново. (или подърпаме, ако е въже)
  • При добре научено донеси, след като кучето върне играчката, първо може да го фокусираме в упражняването на различни умения, които знае, преди отново да наградим с хвърляне или дърпане на играчката.

В действителност, за да научим добро донеси, първо е добре да изградим желанието на кучето да идва към нас и да пуска играчката. Желанието му да идва, докато държи играчка, най-ефикасно се изгражда с помощта на играта с дърпане. Затова въже е най-подходящо за старт в тези упражнения. Способността да пуска играчката може да изградим чрез следните стъпки:

Как учим кучето да пуска?

Игра на дърпане

Стъпка 1
Движим играчката по земята, за да мотивираме кучето да я преследва, хваща и дърпа.

Стъпка 2
Ако кучето изпусне играчката, може отново да го насърчим да я преследва по земята за 2-3 секунди, преди да му дадем да я хване и отново да дърпаме.

Стъпка 3
Оставяме кучето да печели, за да подсилим самочувствието му към играта.

Пусни

След няколко такива игри „без правила“, започваме да представяме идеята за пускане на играчката от страна на кучето.

Стъпка 1
Както си дърпаме, хващаме здраво играчката и я обездвижваме.

Стъпка 2
Зависимост от кучето, отнема няколко секунди (между 3 и 30), но рано или късно ще пусне играчката. Важно е ние търпеливо и мълчаливо да си чакаме, докато не пусне.

Стъпка 3
Точно в момента, в който кучето отвори уста и пусне играчката (първият път може да изглежда, че е по случайност и да бъде за част от секундата), маркираме с Браво и веднага връщаме играчката, вдъхваме обратно живот в нея и продължаваме с дърпането. След като кучето пусне:

Стъпка 4
Повтаряме стъпка 3, 4 и 5. Постепенно кучето ще започне да пуска все по-бързо, след като задържим играчката. Когато стигнем етап, в който кучето пуска до 1-2 секунди или почти веднага, след като задържим играчката, може да започнем представянето на думата „Пусни“. 

Стъпка 5
Задържаме играчката и казваме „Пусни“ точно в момента, преди кучето да пусне. Ако сме минали старателно през стъпките до тук, би трябвало да пусне почти веднага, след като задържим играчката и чуе думата, което ни гарантира, че ще научи правилния ѝ смисъл.

Стъпка 6
След като упражним сигнала „Пусни“ с помощта на задържане на играчката, може да започнем да го ползваме директно, докато дърпаме, без частта със задържането.

Видео за "Пусни"

Донеси

След като научим добро „Пусни“, заедно с мотивацията, която сме изградили към дърпането, може да започнем ученето на „Донеси“. Ако искаме процесът да мине възможно най-гладко, ползването на повод и играчка тип въже е почти задържително в началото.

Стъпка 1
Започваме игра на дърпане с кучето ни и след няколко секунди му казваме да пусне.

Стъпка 2
След като пусне, вместо да връщаме играчката обратно за дърпане, я хвърляме настрани.

Стъпка 3
Въпреки, че не хвърляме далече, кучето ще хукне и ще хване играчката. В този момент, въодушевено потупваме по земята и го мотивираме да ни я донесе, за да дърпаме. Като в случая, самото дърпане е наградата.

Стъпка 4
Повтаряме стъпка 1, 2 и 3, като междувременно постепенно хвърляме играчката на все по-далече.

Стъпка 5
С времето ще може просто да стоим на едно място, без да се налага да се включваме в тичането. Единствено ще хвърляме играчката, след като кучето я донесе и пусне. Когато стигнем този етап, може да му представим и думите „Дръж“ и „Донеси“.

Стъпка 6
След няколко месеца усвояване и упражняване на тези умения, може да вдигнем критериите, като започнем да искаме поведения от кучето ни, след като ни върне играчката, преди отново да я хвърлим или дърпаме. Едно от първите поведения, които може да започнем да искаме е търпение.

Видео за "Донеси"

Сподели как обучаваш кучето си

Включи се във Facebook групата на DoggoFriends и сподели как учиш кучето на „Пусни и Донеси“.