Приучаване към допир

Слагане на нагръдник и погалване

Грешна човешка представа, е че всички кучета обичат да бъдат галени и че за тях това е естествен поощрител.

Има редки случаи, в които това е така, но дори тогава кучето е минало през процес да осъзнае, че зад посягането с ръка стои добро намерение.

Повечето не се раждат с това впечатление и при някои от тях, човешкия подход на „ще те галя, докато не свикнеш и не ти харесва“ всъщност драстично влошава нещата.

Определено може да се видят кучета и в двата края на спектрума – такива, които се раждат с висока толерантност към допир и такива, с изключително ниска.

Независимо от случая, не пропускаме да включим кондициониращи упражнения към обучението ни, чрез които да се уверим, че кучето ни възприема галенето и допира от наша страна като нещо хубаво.

Самопогалване

Преди да минем към посягане към каишка или погалване, има забавна игра, която може да опитаме с кучето.

Пускане на видеото

Стъпка 1
Държим ръката си на нивото на главата на кучето.

Стъпка 2
Взимаме лакомство с другата ръка и я поставяме зад тази, която държим на нивото на кучето.

Стъпка 3
Ако кучето ни знае добре концепцията за примамка, ще тръгне да взима лакомството и ще мине през ръката ни, докосвайки я с глава.

Търпимост към каишка или нагръдник

Пускане на видеото

Стъпка 1
Отхлабваме каишката или нагръдника и го държим на нивото на кучето.

Стъпка 2
Взимаме лакомство с другата ръка и я прокарваме през каишката.

Стъпка 3
В момента, в който кучето тръгне към лакомството, плавно отдръпваме ръката, с която го държим назад, така че да мотивираме кучето само да провре глава през каишката и да вземе награда.

Стъпка 4
Оставяме кучето да си изкара главата от каишката или нагръдника и отново повтаряме предходните стъпки.

Посягане и докосване

Пускане на видеото

Стъпка 1
Посягаме с ръка към кучето, докато е пред нас.

Стъпка 2
Вместо да го докосваме, казваме Браво, връщаме обратно ръката си, взимаме и даваме награда.

Стъпка 3
Повтаряме стъпка 1 и 2, около 6 пъти на тренировка. Правим това, докато кучето видно не се чувства по-удобно към посягането.

Стъпка 4
Постепенно започваме да включваме и лек допир след посягането.

Видеа

Сподели как обучаваш кучето си

Включи се във Facebook групата на DoggoFriends и сподели как приучаваш кучето си към допир.

Допълнителни насоки

Последователността на действия е от огромно значение!

След като кучето ни направи поведение, което сме поискали, маркираме с Браво и даваме награда. Тук повечето хора добавят и погалване след наградата.

Няма нищо лошо, в това да показваме щастието си по този начин, но ако искаме да се уверим, че кучето ни обича и възприема галенето като поощрение, по време на тренировки, е изключително важно да прилагаме тези действия в правилен ред.

В случая, щом искаме да комбинираме маркирането на желано поведение с погалване, по-правилно би било погалването да е преди наградата. Следователно, казваме Браво, погалваме и след това даваме наградата.

Причината това да е така е защото от кондиционна гледна точка, действието, което предхожда наградата се асоциира с позитивния резултат.

Ако погалването е след наградата, в никакъв случай не може да гарантираме, че се харесва на кучето. Даже при някои очевидно се превръща в излишна пречка, след като вече са си получили наградата.

Хващане на каишка или нагръдника

Дори кучето да няма против да бъде галено, може да изпитва известна непоносимост към това да бъде хващано за каишката или нагръдника. 

Например, докато сме в парка и искаме да го сложим на повод и посегнем към него, кучето заляга или бяга.

Ако имаме съмнения, че това е случаят, може да приложим упражнения, сходни на горе-упоменатите.

Посягаме към врата на кучето и даваме награда.

Постепенно стигаме етап, в който посягаме и го хващаме за каишката за 1-2 секунди, преди да дадем наградата.

Започваме от вкъщи!

Ако кучето има непоносимост към каишка, нагръдник, докосване или каквото и да е, е добре да започнем привикването към тези неща от вкъщи.

Няма нужда да излизаме за разходка, че да го учим да обича слагането и носенето на каишка.

Отделяме нужното време за тренировки вкъщи, където може да проявим търпение и да се движим по темпото на кучето без да пришпорваме прогрес от него

Виж още примерни тренировки

Разгледай YouTube канала на DoggoFriends и виж още видеа на тази тема.