Стой

Също като втора част от приучаването към клетка, ученето на Стой покрива 3 главни фактора. Време, Разстояние и Дразнители/Разсейки.

Добре е кучето да знае Седни или Легни, както и основно ниво Сигнал за Освобождаване. Ако сме минали през приучаването към легло/клетка и тренировките с примамка, със сигурност имаме нужната основа за добро Стой.

Тренираме на нехлъзгава повърхност. Ако нямаме тази опция, е препоръчително да обучаваме кучето на Стой в легнала позиция… или както е най-удобно за него/нея.

В началните етапи, може да ползваме допълнителна постепка, с която да предоставим удобство на кучето и да направим задържането на „Стой“ по-лесно, като направим упражнението сходно на това за приучаване към легло.

За разлика от Място обаче (приучаването към легло/клетка), с времето искаме да тренираме „Стой“ на различни и случайни места, не само в дома ни, но и навън.

Стой за Време

Стъпка 1
Даваме сигнал на кучето да седне или легне.

Стъпка 2
След като застане в позиция, даваме жест за „Стой“.

Стъпка 3
Първите няколко повторения, задържаме кучето в „Стой“ максимум 3 секунди, преди да кажем Браво и да дадем награда или да кажем Окей и да го освободим.

Стъпка 4
Постепенно вдигаме времето, за което кучето се задържа, преди да получи награда или да бъде освободено. Минаваме през 2-3 секунди, 3-4 и т.н.

Видео - Стой за Време

Стой на Разстояние

След като вече сме запознати с основите на “Стой” за време, нека преминем към стоене на разстояние. Отново, започваме с нещо, което е лесно за кучето и бавно вдигаме трудността.

Когато започнем тренировки върху “Стой” навън, на по-дълги разстояния, 10-15 метров тренировъчен повод ще бъде вторият ни най-добър приятел.

Стъпка 1
Даваме сигнал на кучето да седне или легне, след което даваме сигнал за „Стой“.

Стъпка 2
Правим крачка назад, връщаме се, казваме „Браво“ и даваме награда.

Стъпка 3
Постепенно започваме да се отдалечаваме все повече преди да се върнем и да дадем награда или да освободим кучето.

Стъпка 4
Добавяме фактори като да се обръщаме с гръб към кучето или да излизаме от стаята за секунда-две.

Видео - Стой на Разстояние

Стой около Дразнители/Разсейки

След като кучето успешно стои за време и на разстояние, започваме представянето и на дразнители/разсейки.

Научаването на “Стой” около разсейващи фактори е изключително полезно за реални ситуации, представящи потенциално опасни среди за кучето.

Също като с другите умения, представяме фактора Дразнители много постепенно.

Стъпка 1
Даваме сигнал на кучето да седне или легне, след което даваме сигнал за „Стой“.

Стъпка 2
Плавно поставяме лакомство или любима играчка на земята.

Стъпка 3
Ако кучето задържи позиция, почти веднага маркираме с „Браво“ и даваме награда.

Стъпка 4
Постепенно правим дразнителя по-силен, като го движим все по-рязко и хаотично или дори го хвърлим.

Стъпка 5
Комбинираме фактора Дразнители/Разсейки с Време и Разстояние (във видеата ни даваме идеи как се комбинират) и постепенно развиваме умението в различни среди.

Видео - Стой около Дразнители

Сподели как учиш кучето на „Стой“

Включи се във Facebook групата на DoggoFriends и сподели как обучаваш кучето си.

Примерна тренировка за реална ситуация

Стой пред врата

Това вече е вид комбинация на факторите за Време, Разстояние и Дразнители и пренасянето им към по-реална ситуация.

В случая, искаме да научим кучето ни да не хуква пред нас, когато отваряме вратата да излезем на разходка или да се приберем.

Пускане на видеото

Стъпка 1
Слагаме нагръдника и повода на кучето, заставаме пред вратата и даваме сигнал за „Стой“.

Стъпка 2
Посягаме към дръжката и без да я докосваме връщаме обратно ръката си, казваме Браво и даваме награда.

Стъпка 3
Повтаряме стъпка 2, но този път докосваме дръжката на вратата, след което даваме награда.

Стъпка 4
Стигаме етап, в който може да посегнем, докоснем и леко да натиснем дръжката, след което да дадем награда на кучето в случай, че е задържало позиция.

Стъпка 5
Започваме постепенно да отваряме вратата, като първо я открехваме за момент, след което отново я затваряме, казваме Браво и даваме награда.

Стъпка 6
Oтваряме вратата все по-широко, докато не стигнем етап, в който може напълно да я отворим и кучето да не минава през прага.

Стъпка 7
Добавяме Разстояние, като минем първи през прага и постепенно се отдалечаваме от кучето, преди да се върнем и да дадем награда.

Стъпка 8
Добавяме Дразнители, като хвърляме и се заиграваме с различни любими играчки отвъд прага на вратата.

Допълнителни насоки

Случайността е ключова

Когато работим над факторите Време, Разстояние и Дразнители е важно да бъдем случайни. Какво точно означава това? Например, кучето ни се справя много добре с фактора Време и в последните няколко повторения постепенно сме стигнали етап, в който се задържа над 30 секунди, без да излиза от клетката и без да получава награда. След подобен успех или може да разнообразим с друго упражнение или следващото повторение за фактора Време да бъде излключително лесно. Кучето влиза в клетката, задържа се за 2-3 секунди, казваме Окей и го освобождаваме.

Друг пример, с Разстояние, ако успешно сме направили повторение, в което се отдалечаваме 10 крачки (или дори излизаме за момент от стаята) и кучето успешно задържа позиция в клетката/леглото, следващото повторение може да се отдалечим само 2-3 крачки и веднага да се върнем и да дадем награда.

Тази случайност във варирането на трудността на упражненията, изключително много помага, защото кучето няма конкретно очакване за това колко дълго трябва да стои (не е под впечатление, че след като го поканим в клетката, ще го караме да стои дълго) и желанието му да чака освобождаващия сигнал е по-силно.

Виж още примерни тренировки

Разгледай YouTube канала на DoggoFriends и виж още видеа на тази тема.